De meeste MKB bedrijven hebben geen automatiseringsafdeling of applicatiebeheerder die als eerste aanspreekpunt de gebruikers ondersteunt. Vaak omvat dit het beantwoorden van een vraag maar ook wordt vaak een oplossing in Excel en/of Word gevraagd, zoals bijvoorbeeld het selecteren van adressen voor een mailing, waar de gebruiker geen tijd voor heeft. De zogenoemde eerste-lijns ondersteuning aan de gebruikersorganisatie. Naast de eerstelijns gebruikersondersteuning kan Van Roon Automatisering u ook ondersteunen bij het beheren van uw applicaties. Uw applicatie vraagt een stuk beheer, zoals het update van versies die de leverancier beschikbaar stelt, ad hoc overzichten, autorisatie, performance. Deze beheerswerkzaamheden zijn te weinig om er iemand voor in dienst te nemen en te veel om dat uw medewerker het er even ‘bij kan doen’. Middels de zogenoemde SLA, Service Level Agreement, wordt vastgelegd welke diensten u wenst, waaraan in de praktijk ook een aantal uur per week of maand wordt gekoppeld. Dit levert u een beheersbare situatie op waarbij enerzijds de kosten bekend zijn en anderzijds het up-to-date zijn van uw applicatie gegarandeerd is. In de praktijk worden de eerstelijns-ondersteuning en de beheerswerkzaamheden in 1 SLA ondergebracht omdat deze werkzaamheden nauw met elkaar verbonden zijn. EXTRA TREFWOORDEN King Financiele Administratie, Installatie en Montage, Tijdregistratie, Opticien, Rappelsysteem, Alarm en Beveiliging, Verwerking-VRI Verkeerslichtinginformatie ,Applicatiebeheer, SAB Vraag eens een offerte!
Van Roon Automatisering
Comorenstraat 1
Almere
Meer informatie