Gespecialiseerd Heilmagnetisme/Heilmagnetismus - Touch for Health - Massages. Dorn-Breuss behandeling, klassieke massage, gezichtmassage. Heilmagnetisme Kort historisch overzicht Het heilmagnetisme is zo oud als de mensheid zelf. Franse en Spaanse grotschilderingen van tienduizenden jaren geleden laten afbeeldingen zien van wat men tegenwoordig magnetiseren zou noemen. Uit archeologische vondsten blijkt dat Hebreeuwse, Fenicische en Egyptische genezers het magnetisme al met succes toepasten. Gevallen van handoplegging zijn bij vrijwel alle godsdiensten bekend, ook in de bijbel vinden we ze vermeld. De Zwitserse arts Paracelsus (1493-1541) stelde dat in de mens twee soorten magnetisme aanwezig zijn: een deel van het menselijk lichaam ontvangt de stralen van de planeten, het andere van de aarde. Dit zou er toe leiden dat de mens magnetisch is. Van zeer groot belang is het werk van de Oostenrijkse arts Franz Anton Mesmer geweest. Evenals Paracelsus was Mesmer ervan overtuigd dat lichamen, ongeacht of ze uit levende of dode materie bestaan, elkaar op afstand kunnen beÔnvloeden. Deze invloed werd vergeleken met de werking van een magneet op ijzer. Vandaar dat zij de beÔnvloeding magnetisch noemden. Er was een verband tussen deze magnetische kracht en ziekte en gezondheid. Het werk van Mesmer kan alsvolgt samengevat worden: Alle ziekten worden veroorzaakt door verstoringen van het evenwicht in het krachtenveld in het lichaam van de zieke. Voor het genezen van de ziekte is dan het herstellen van dat evenwicht nodig door toevoer van kracht aan het lichaam van de zieke. Deze toevoer geschiedt door een magnetiseur. Hoe gaat de magnetiseur te werk? De manier waarop het heilmagnetisme in de praktijk wordt uitgeoefend hoeft niet bij elke natuurgeneeskundige hetzelfde te zijn. De twee meest toegepaste methoden zijn handoplegging en het maken van strijkende bewegingen langs heel het lichaam of juist op de pijnlijke of zieke plek. Deze handelingen maken het de magnetiseur mogelijk zijn magnetische kracht op de patiŽnt over te dragen en de verstoorde energieverdeling in evenwicht te brengen. Iedereen neemt deze overdracht op zijn eigen persoonlijke wijze waar. Het heilmagnetisme kent positieve resultaten, maar het mag niet worden beschouwd als een wondertherapie. Het heilmagnetisme kent, evenals andere therapieŽn, ook niet of moeilijk cureerbare gevallen. In dat geval kan misschien beter gesproken worden van niet of moeilijk geneesbare patiŽnten. †
Praktijk Cornielje B.V.
Lengelseweg 74
's-Heerenberg
Meer informatie